Language of document :

Sag anlagt den 21. februar 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-25/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat P. Pradal)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om at ikke at udbetale dagpenge til sagsøgeren

Sagsøgerens påstande

Annullation af den afgørelse, som ansættelsesmyndigheden ved Europa-Kommission traf den 21. november 2011 i besvarelse af sagsøgerens klage over kontoret for forvaltning og fastsættelse af individuelle rettigheders afgørelse om ikke at udbetale dagpenge til sagsøgeren efter dennes tiltræden af tjenesten ved Europa-Kommissionen den 1. februar 2011.

Det fastslås, at sagsøgeren har ret til dagpenge som omhandlet i vedtægtens artikel 71, artikel 10, stk. 1, i bilag VII til vedtægten og artikel 25 og 92 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.