Language of document :

Beroep ingesteld op 21 februari 2012 – ZZ / Commissie

(Zaak F-25/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: P. Pradal, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie om verzoeker niet in het genot van de dagvergoeding te stellen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) van de Europese Commissie van 21 november 2011, in antwoord op verzoekers klacht tegen het besluit van het Bureau beheer en afwikkeling van individuele rechten (PMO) houdende weigering om hem na zijn indiensttreding bij de Europese Commissie op 1 februari 2011 de dagvergoeding toe te kennen;

toekenning aan verzoeker van de dagvergoeding voorzien in artikel 71 van het Statuut, artikel 10, lid 1, van bijlage VII bij het Statuut en de artikelen 25 en 92 RAP.