Language of document :

Acțiune introdusă la 21 februarie 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-25/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: P. Pradal, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei prin care se refuză acordarea diurnei în favoarea reclamantului

Concluziile reclamantului

anularea deciziei din 21 noiembrie 2011 a Autorității împuternicite să facă numiri (AIPN) a Comisiei Europene ca răspuns la reclamația formulată de reclamant împotriva deciziei Oficiului pentru Administrarea si Plata Drepturilor Individuale (PMO) de a-i refuza acordarea diurnei cu ocazia angajării sale în muncă la Comisia Europeană la 1 februarie 2011;

acordarea diurnei în favoarea reclamantului, în conformitate cu articolul 71 din statut, cu articolul 10 alineatul (1) din anexa VII din statut și cu articolele 25 și 92 din RAA (Regimul aplicabil celorlalţi agenţi).