Language of document :

Talan väckt den 21 februari 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-25/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten P. Pradal)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte bevilja sökanden dagtraktamente.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet från tillsättningsmyndigheten vid kommissionen av den 21 november 2011, varvid myndigheten tog ställning till sökandens klagomål mot beslutet från byrån för handläggning av individuella rättigheter att inte bevilja sökanden dagtraktamente till följd av att han den 1 februari 2011 tillträdde en tjänst i Europeiska kommissionen,

bevilja sökanden dagtraktamente enligt vad som föreskrivs i artikel 71 i tjänsteföreskrifterna, artikel 10.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna samt artiklarna 25 och 92 i anställningsvillkoren för övriga anställda.