Language of document :

Beroep ingesteld op 13 februari 2012 – ZZ/Commissie

(Zaak F-19/12)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de nota van de Commissie betreffende verzoekers administratieve positie en verzoek om schadevergoeding

Conclusies van de verzoekende partij

vaststellen dat de nota zonder datum, die rechtsboven op de eerste van de twee pagina’s de referentie „Ares (2011)217354 – 28/02/2011” (sic) bevat en waarvan verzoeker, zowel wat de wezenlijke punten alsook wat de inhoud ervan betreft, niet vóór 6 april 2011 voor het eerst kennis heeft genomen, juridisch non-existent is, subsidiair deze nota nietig verklaren;

voor zover nodig, nietig verklaren het in welke vorm dan ook genomen besluit tot afwijzing van de klacht van 15 mei 2011 die verzoeker bij de Commissie tegen de nota van 28 februari 2011 heeft ingediend;

nietig verklaren de nota van 14 september 2011, die verzoeker niet vóór 20 oktober 2011 heeft ontvangen;

de verwerende partij veroordelen tot vergoeding van de schade die verzoeker heeft geleden door de nota van 28 februari 2011 en die van 14 september 2011, ter hoogte van 10 000 EUR dan wel elk hoger of lager bedrag dat het Gerecht gerechtvaardigd en billijk zal achten;

de verwerende partij verwijzen in de kosten.