Language of document :

Žaloba podaná dne 4. ledna 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-4/12)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení implicitního rozhodnutí Komise o zamítnutí žádosti žalobce, aby mu zaslala všechny přístupové kódy k internetovým stránkám Komise, které jsou přístupné všem jejím úředníkům, podané v návaznosti na rozsudek Soudu pro veřejnou službu ze dne 4. listopadu 2008 ve věci F-41/06, kterým se zrušuje rozhodnutí tohoto orgánu, jímž poslán do invalidního důchodu.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí o zamítnutí návrhových žádání formulovaných žalobcem v žádosti ze dne 20. října 2010, zaslané Orgánu oprávněnému ke jmenování;

zrušit v rozsahu, v němž je to nezbytné, rozhodnutí o zamítnutí stížnosti ze dne 24. května 2011, kterou žalobce zaslal Komisi proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti ze dne 20. října 2010;

prohlásit v rozsahu, v němž je to nezbytné, právní nicotnost oznámení ze dne 28. února 2011 s referenčním číslem Ares(2011)217354;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.