Language of document :

Sag anlagt den 4. januar 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-4/12)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens stiltiende afslag på sagsøgerens anmodning om at sende ham alle adgangskoder til Kommissionens internetsider, der er tilgængelige for enhver tjenestemand i Kommissionen, som følge af Personalerettens dom af 4. november 2008, i sag F-41/06, hvorved Personaleretten annullerede den nævnte institutions afgørelse om at pensionere ham som følge af invaliditet.

Sagsøgerens påstande

Afslaget på den anmodning af 20. oktober 2010, som sagsøgeren sendte til ansættelsesmyndigheden, annulleres.

Om fornødent annulleres afslaget på den klage af 24. maj 2011 over afslaget på anmodningen af 20. oktober 2010, som sagsøgeren fremsendte til Kommissionen.

Om fornødent fastslås det, at det notat, der er registreret den 28. februar 2011 under referencen Ares(2011)217354, er en nullitet.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.