Language of document :

2012. január 4–én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-4/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: G. Cipressa)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A Bizottság hallgatólagos határozatának megsemmisítése, amelyben elutasította a felperesnek a Bizottság internetes oldalaihoz való hozzáférést biztosító kódok megküldésére irányuló kérelmét, amely oldalak a Bizottság valamennyi tisztviselője számára hozzáférhetők a Közszolgálati Törvényszék F-41/06. sz. ügyben 2008. november 4-én hozott ítéletét követően, amely ítélet megsemmisítette a hivatkozott intézménynek a felperest munkaképtelenség okán nyugdíjazó határozatát.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésért felelős hatóságnak megküldött, 2010. október 20-i kérelemre vonatkozó felperesi kérelmeket elutasító határozatot;

amennyiben szükséges, semmisítse meg a 2011. május 24-i panaszt elutasító határozatot, amelyet a felperes a 201. október 20-i panaszt elutasító határozattal szemben nyújtott be a Bizottsághoz;

állapítsa meg, hogy, amennyiben szükséges, a törvény erejénél fogva nem létezik a 2011. február 28-i Ares(2011)217354. sz. feljegyzés

kötelezze az alperest a költségek viselésére.