Language of document :

Acțiune introdusă la 4 ianuarie 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-4/12)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei implicite a Comisiei de respingere a cererii reclamantului de a i se transmite toate codurile de acces la site-urile internet ale Comisiei care sunt accessibile tuturor funcționarilor acesteia, ca urmare a Hotărârii Tribunalului Funcției Publice pronunțate la 4 noiembrie 2008 în cauza F-41/06, prin care se anulează decizia acestei instituții privind pensionarea reclamantului din motiv de invaliditate

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei de respingere a concluziilor formulate de reclamant prin cererea sa din 20 octombrie 2010, transmisă AIPN;

anularea, în măsura în care este necesar, a deciziei de respingere a reclamației din 24 mai 2011, pe care reclamantul a adresat-o Comisiei împotriva deciziei de respingere a cererii din 20 octombrie 2010;

declararea inexistenței ex lege, în măsura în care este necesar, a notei înregistrate la 28 februarie 2011 cu numărul Ares(2011)2l7354;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.