Language of document :

Tožba, vložena 4. januarja 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-4/12)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe zaradi molka Komisije, s katero je bila zavrnjena prošnja tožeče stranke, naj ji pošlje šifre za dostop do spletnih strani Komisije, ki so dostopne kateremu koli uslužbencu Komisije, po sodbi Sodišča za uslužbence z dne 4. novembra 2008, F-41/06, s katero je bila odločba navedene institucije, ki je tožečo stranko upokojila zaradi invalidnosti, razglašena za nično.

Predlogi tožeče stranke

Odločba o zavrnitvi petita attorei prošnje z dne 20. oktobra 2010, ki je bila poslana OPI, naj se razglasi za nično;

če je potrebno, odločba o zavrnitvi pritožbe z dne 24. maja 2011, ki jo je vložila tožeča stranka pri Komisiji zoper odločbo o zavrnitvi prošnje z dne 20. oktobra 2010, naj se razglasi za nično;

naj se razglasi ex lege neobstoj, če je potrebno, obvestila, registriranega 28. 2. 2011 pod št. Ares(2011)2l7354;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.