Language of document :

Personaldomstolens (tredje avdelningen) dom av den 16 maj 2012 – Skareby mot kommissionen

(Mål F-42/10)(1 )

(Personalmål – Administrationens biståndsskyldighet – Artiklarna 12a och 24 i tjänsteföreskrifterna – Mobbning som utförs av överordnad)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Carina Skareby (Leuven, Belgien), (ombud: advokaterna S. Rodrigues och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud:  J. Currall och J. Baquero Cruz)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av svarandens beslut att avslå sökandens ansökan om bistånd avseende mobbning som sökanden anser sig vara utsatt för.

Domslut

Talan ogillas.

Carina Skareby ska, förutom att bära sina egna rättegångskostnader, ersätta tre fjärdedelar av Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

Europeiska kommissionen ska bära en fjärdedel av sina rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 209, 31/07/10, s. 55)