Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 7. marca 2012 – BI proti Cedefop

(Zadeva F-31/11)1

(Javni uslužbenci – Rok za vložitev pravnega sredstva – Jezik zavrnitve pritožbe)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: BI (Evosmos, Grčija) (zastopnik: M. A. Lucas, odvetnik)

Tožena stranka: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (zastopnika: M. Fuchs, zastopnik, skupaj z B. Wägenbaurom, odvetnikom)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe direktorice Cedefop, s katero je prenehala pogodba o zaposlitvi tožeče stranke, in predlog za povrnitev nastale premoženjske in nepremoženjske škode.

Izrek

1.    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

BI nosi vse stroške postopka.

____________

1 UL C 186, 25.6.11, str. 33.