Language of document :

Žaloba podaná dne 18. června 2012 – ZZ v. EMEA

(Věc F-47/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Evropská agentura pro léčivé přípravky

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Evropské agentury pro léčivé přípravky, kterým nebyla uznána trvalá invalidita žalobce a nebyl mu přiznán příspěvek v invaliditě.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí Evropské agentury pro léčivé přípravky ze dne 15. září 2011, kterým nebyl žalobci přiznán příspěvek v invaliditě z důvodu trvalé úplné invalidity, v jejímž důsledku nemůže plnit služební povinnosti odpovídající pracovnímu místu v jeho funkční skupině a platové třídě;

případně zrušit rozhodnutí ze dne 16. ledna 2012, kterým byla zamítnuta jeho stížnost;

uložit Evropské agentuře pro léčivé přípravky náhradu nákladů řízení.