Language of document :

Sag anlagt den 18. juni 2012 – ZZ mod EMA

(Sag F-47/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal og S. Orlandi)

Sagsøgt: Det Europæiske Lægemiddelagentur

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Det Europæiske Lægemiddelagenturs afgørelse om ikke at anerkende sagsøgerens vedvarende invaliditet og om ikke at tildele ham en invaliditetsydelse.

Sagsøgerens påstande

Annullation af Det Europæiske Lægemiddelagenturs afgørelse af 15. september 2011 om ikke at tildele sagsøgeren en invaliditetsydelse som følge af den vedvarende invaliditet, som anses for at være total, og som gør det umuligt for ham at udføre et arbejde, der svarer til en stilling i hans ansættelsesgruppe og lønklasse.

Om fornødent annullation af afgørelsen af 16. januar 2012 om afslag på hans klage.

Det Europæiske Lægemiddelagentur tilpligtes at betale sagens omkostninger.