Language of document :

18. juunil 2012 esitatud hagi – ZZ versus EMA

(kohtuasi F-47/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Ravimiamet

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada Euroopa Ravimiameti otsus mitte tunnistada hageja püsivalt töövõimetuks ja mitte maksta talle invaliidsustoetust.

Hageja nõuded

tühistada Euroopa Ravimiameti 15. septembri 2011. aasta otsus mitte maksta hagejale invaliidsustoetust seoses püsiva täieliku töövõimetusega, mille tõttu ei ole hagejal võimalik täita ülesandeid, mis vastavad tema kategooria ametikohale ja tema palgaastmele;

tühistada vajalikus ulatuses 16. jaanuari 2012. aasta otsus, millega hageja kaebus rahuldamata jäeti;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ravimiametilt.