Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 18. jūnijā – ZZ/EZA

(lieta F-47/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal un S. Orlandi, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Zāļu aģentūra

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Eiropas Zāļu aģentūras lēmumu neatzīt prasītāja pastāvīgo invaliditāti un viņam nepiešķirt invaliditātes pabalstu

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Zāļu aģentūras 2011. gada 15. septembra lēmumu nepiešķirt prasītājam invaliditātes pabalstu pastāvīgās invaliditātes dēļ, kas uzskatāma par pilnīgu un kas padara par neiespējamu veikt funkcijas, kuras atbilst viņa grupas un pakāpes funkcijām;

ciktāl nepieciešams, atcelt 2012. gada 16. janvāra lēmumu noraidīt viņa sūdzību;

piespriest Eiropas Zāļu aģentūrai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.