Language of document :

Beroep ingesteld op 18 juni 2012 – ZZ / EMA

(Zaak F-47/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal en S. Orlandi, advocaten)

Verwerende partij: Europees Geneesmiddelenbureau

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het Europees Geneesmiddelenbureau om verzoeker niet als blijvend invalide aan te merken en hem geen invaliditeitsuitkering toe te kennen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het Europees Geneesmiddelenbureau van 15 september 2011 om verzoeker geen invaliditeitsuitkering te geven wegens blijvende volledige invaliditeit waardoor hij geen functie kan uitoefenen die overeenkomt met een ambt van zijn functiegroep en met zijn rang;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van 16 januari 2012 tot afwijzing van verzoekers klacht;

verwijzing van het Europees Geneesmiddelenbureau in de kosten.