Language of document :

Tožba, vložena 18. junija 2012 – ZZ proti EMA

(Zadeva F-47/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal in S. Orlandi, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska agencija za zdravila

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Evropske agencije za zdravila, ker ni priznala trajne invalidnosti tožeče stranke in ji ni dodelila invalidnine.

Predlog tožeče stranke

Odločba Evropske agencije za zdravila z dne 15. septembra 2011, v skladu s katero se tožeči stranki ne dodeli invalidnine zaradi trajne invalidnosti, ki se šteje za popolno, zaradi katere ne more opravljati dela, ki ustreza zaposlitvi njene stopnje in naziva, naj se razglasi za nično;

po potrebi naj se za nično razglasi odločba o zavrnitvi njegove pritožbe z dne 16. januarja 2012;

Evropski agenciji za zdravila naj se naloži plačilo stroškov.