Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 18.9.2012 – Allgeier v. FRA

(Asia F-58/10)1

(Henkilöstö – Avustamisvelvollisuus – Henkilöstösääntöjen 24 artikla – Työpaikkakiusaaminen – Hallinnollinen tutkimus)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Timo Allgeier (Wien, Itävalta) (edustajat: asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) (asiamies: M. Kjærum, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä vaatimus vastaajan sen päätöksen kumoamisesta, jolla päätettiin olla ryhtymättä toimenpiteisiin kantajan tekemän työpaikkakiusaamista koskevan kantelun johdosta. Toisaalta vaatimus sen tunnustamisesta, että kantaja on joutunut esimiestensä työpaikkakiusaamisen kohteeksi, ja aiheutuneen aineellisen vahingon ja henkisen kärsimyksen korvaaminen.

Tuomiolauselma

Euroopan unionin perusoikeusviraston 16.10.2009 tekemä päätös kumotaan.

Euroopan unionin perusoikeusvirasto velvoitetaan maksamaan Timo Allgeierille 5 000 euroa.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan unionin perusoikeusvirasto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Timo Allgeierin oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 260, 25.9.2010, s. 27.