Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. szeptember 18-i ítélete – Allgeier kontra FRA

(F-58/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Segítségnyújtási kötelezettség – A személyzeti szabályzat 24. cikke – Lelki zaklatás – Közigazgatási vizsgálat)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Timo Allgeier (Bécs, Ausztria) (képviselők: L. Levi és M. Vandenbussche ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) (képviselők: M. Kjærum meghatalmazott, segítője: B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt az alperes azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amelyben elutasította a felperes által lelki zaklatás miatt benyújtott panaszt. Másrészt annak elismerése iránti kérelem, hogy a felperest a felettesei részéről lelki zaklatás érte, továbbá a felperest ért vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2009. október 16-i határozatát.

A Közszolgálati Törvényszék arra kötelezi az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét, hogy fizessen T. Allgeiernek 5000 eurót.

A Közszolgálati Törvényszék a kereset többi részét elutasítja.

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége maga viseli saját költségeit, és köteles viselni a T. Allgeier részéről felmerült költségeket.

____________

1 HL C 260., 2010.9.25., 27. o.