Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 18 septembrie 2012 – Allgeier/FRA

(Cauza F-58/10)1

(Funcție publică – Obligație de asistență – Articolul 24 din statut – Hărțuire morală – Anchetă administrativă)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Timo Allgeier (Viena, Austria) (reprezentanți: L. Levi şi M. Vandenbussche, avocaţi)

Pârâtă: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) (reprezentanți: M. Kjærum, agent, asistat de B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Pe de o parte, cerere de anulare a deciziei pârâtei de a nu da curs plângerii pentru hărțuire morală formulate de reclamant. Pe de altă parte, cerere având ca obiect recunoașterea faptului că reclamantul a fost victima unei forme de hărțuire morală din partea superiorilor săi, precum și repararea prejudiciului material și moral suferit

Dispozitivul

Anulează decizia din 16 octombrie 2009 a Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene.

Obligă Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene la plata către domnul Allgeier a sumei de 5 000 de euro.

Respinge în rest acțiunea.

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de domnul Allgeier.

____________

1     JO C 260, 25.9.10, p. 27.