Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 18 september 2012 – Allgeier mot FRA

(Mål F-58/10)(1 )

(Personalmål – Biståndsskyldighet – Artikel 24 i tjänsteföreskrifterna – Mobbning – Utredning)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Timo Allgeier (Wien, Österrike) (ombud: advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (ombud: M. Kjærum, biträdd av advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Talan om dels ogiltigförklaring av svarandens beslut att inte vidta åtgärder med anledning av sökandens klagomål avseende mobbning, dels fastställande av att sökanden utsatts för mobbning av hans överordnade, samt ersättning för ekonomisk och ideell skada.

Domslut

Det beslut som meddelats av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter den 16 oktober 2009 ogiltigförklaras.

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter ska betala 5 000 euro till Timo Allgeier.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som Timo Allgeier förorsakats.

____________

(1 ) EUT C 260, 25.9.2012, s. 27.