Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 7. července 2011 – Pedeferri a další v. Komise

(Věc F-57/10)1

„Veřejná služba – Úředníci – Žaloba – Osoby domáhající se postavení úředníka nebo zaměstnance Evropské unie – Nepřípustnost – Nedodržení postupu před zahájením soudního řízení“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobci: Stefano Pedeferri (Mornago, Itálie) a další (zástupce: G. Vistoli, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a D. Martin, zmocněnci, A. Dal Ferro, advokát)

Předmět věci

Žaloba směřující k uznání statutu žalobců jako zaměstnanců

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

Žalobci ponesou vlastní náklady řízení a ukládá se jim náhrada nákladů řízení Evropské komise.

____________

1 Úř. věst. C 55, 19.2.2011, s. 36.