Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 7. juli 2011 – Pedeferri m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-57/10) 1

(Personalesag – tjenestemænd – søgsmål – person, der gør krav på status som tjenestemand eller ansat i Den Europæiske Union – afvisning – manglende iagttagelse af den administrative procedure)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøgere: Stefano Pedeferri ml.fl. (Mornago, Italien) (ved advokat G. Vistoli)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og D. Martin, som befuldmægtigede, og advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Sagsøgernes påstand om at blive tillagt status som ansatte i Den Europæiske Union

Konklusion

Sagen afvises.

Sagsøgerne afholder deres egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

____________

1     EUT C 55 af 19.2.2011, s. 36.