Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. július 7-i végzése – Pedeferri és társai kontra Bizottság

(F-57/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Tisztviselők – Kereset – Olyan személyek, akik az Európai Unió tisztviselőjének vagy alkalmazottjának vallják magukat – Elfogadhatatlanság – A pert megelőző eljárás követelményének be nem tartása)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperesek: Stefano Pedeferri (Mornago, Olaszország) és társai (képviselő: G. Vistoli ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és D. Martin meghatalmazottak, valamint A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

A felperesek alkalmazotti jogállásának elismertetése iránti kérelem

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

A felperesek maguk viselik a saját költségeiket, továbbá kötelesek viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket is.

____________

1 HL C 55., 2011.2.19., 36. o.