Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 7 juli 2011 – Pedeferri e.a. / Commissie

(Zaak F-57/10)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Beroep – Personen die aanspraak maken op hoedanigheid van ambtenaar of personeelslid van Europese Unie – Niet-ontvankelijkheid – Niet-eerbiediging van precontentieuze procedure)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partijen: Stefano Pedeferri (Mornago, Italië) e.a. (vertegenwoordiger: G. Vistoli, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en D. Martin, gemachtigden, A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om erkenning dat verzoekers de hoedanigheid van personeelsleden hebben

Dictum

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Verzoekers dragen hun eigen kosten en de kosten van de Europese Commissie.

____________

1 PB C 55 van 19/02/2011, blz. 36.