Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 7 iulie 2011 – Pedeferri și alții/Comisia

(Cauza F-57/10)1

(Funcție publică – Funcționari – Acțiune – Persoane care revendică calitatea de funcționar sau de agent al Uniunii Europene – Inadmisibilitate – Nerespectarea procedurii precontencioase)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamanți: Stefano Pedeferri (Mornago, Italia) și alții (reprezentant: G. Vistoli, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și D. Martin, agenți, A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Cerere prin care se urmărește recunoașterea statutului de agenți al reclamanților

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

Reclamanții suportă propriile cheltuieli de judecată și sunt obligați să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

____________

1 JO C 55, 19.2.2011, p. 36.