Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 7. júla 2011 – Pedeferri a i./Komisia

(vec F-57/10)1

(Verejná služba – Úradníci – Žaloby – Osoby nárokujúce si postavenie úradníka alebo zamestnanca Európskej únie – Neprípustnosť – Nedodržanie konania pred podaním žaloby)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobcovia: Stefano Pedeferri (Mornago, Taliansko) a i. (v zastúpení: G. Vistoli, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia, A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Návrh žalobcov, aby im bolo priznané postavenie zamestnanca Európskej únie

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Žalobcovia znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania Európskej komisie.

____________

1 Ú. v. EÚ C 55, 19.2.2011, s. 36.