Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 28. marts 2012 – BD mod Kommissionen

(Sag F-36/11) 1

(Personalesag – kontraktansatte – ingen forlængelse af en kontrakt – vedtægtens artikel 11a – interessekonflikt – tillidsforhold – vedtægtens artikel 12b – ekstern virksomhed – uskyldsformodning)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: BD (Etterbeek, Belgien) (ved advokaterne T. Bontinck og S. Woog)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved G. Berscheid og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at forlænge sagsøgerens ansættelseskontrakt efter dennes udløb og følgelig om, at sagsøgeren genindsættes i tjenesten med virkning fra den 1. november 2010.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

BD bærer sine egne omkostniner og betaler Kommissions omkostninger.

____________

1 EUT C 179 af 18.6.2011, s. 22.