Language of document :

2012 m. kovo 19 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Audito Rūmus

(Byla F-39/12)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokatų D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir É. Marchal

Atsakovas: Europos Audito Rūmai

Ginčo dalykas bei aprašymas

Panaikinti Audito Rūmų sprendimą atmesti ieškovo prašymą pripažinti elgesį, kuris ieškovui tariamai sukėlė materialinės ir nematerialinės žalos, neteisėtu.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti sprendimą atmesti 2011 m. gruodžio 7 d. skundą dėl sprendimo atmesti ieškovo prašymą pripažinti Audito Rūmų vadovo elgesį, kuris jam sukėlė žalos ir dėl kurio atsiranda Europos Sąjungos deliktinė atsakomybė, neteisėtu.

Nurodyti Audito Rūmams pervesti 50 000 eurų sumą nematerialinei žalai atlyginti ir sumą, lygią, pirma, skirtumui tarp darbo užmokesčio, kurį ieškovas būtų galėjęs gauti, jei jis būtų kilęs karjeros laiptais vidutinišku greičiu, ir gaunamo esant priskirtam prie jo dabartinio lygio, ir, antra, skirtumui tarp darbo užmokesčio, kurį jis būtų galėjęs gauti, jei būtų galėjęs tęsti karjerą iki teisėto pensijinio amžiaus, ir jo dabartinės pensijos.

Priteisti iš Audito Rūmų bylinėjimosi išlaidas.