Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 19. martā – ZZ/Revīzijas palāta

(lieta F-39/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Revīzijas palāta

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Revīzijas palātas lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja lūgums atzīt prettiesisku rīcību, kas prasītājam iespējami radījusi materiālu un morālu kaitējumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2011. gada 7. decembra lēmumu, ar kuru noraidīta sūdzība par lēmumu noraidīt prasītāja lūgumu atzīt prettiesisku Revīzijas palātas rīcību, kas prasītājam esot radījusi kaitējumu un izraisot Eiropas Savienības ārpuslīgumisko atbildību;

piespriest Revīzijas palātai samaksāt atlīdzību EUR 50 000 apmērā morālā kaitējuma kompensēšanai un atlīdzināt materiālos zaudējumus, ko veido, pirmkārt, starpība starp darba samaksas summu, ko prasītājs būtu saņēmis, ja viņam saglabātos vidējā karjeras izaugsme, un darba samaksas summu pašreizējā pakāpē, un, otrkārt, starpība starp darba samaksas summu, ko viņš būtu saņēmis, ja viņš savu karjeru turpinātu līdz likumīgajam pensijas vecumam, un viņa pašreizējo pensiju;

piespriest Revīzijas palātai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.