Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 25. september 2012 – Bermejo Garde mod EØSU

(Sag F-41/10) 1

(Personalesag – tjenestemænd – psykisk chikane – anmodning om bistand – fremlæggelsesret – omplacering – tjenestens interesse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Moises Bermejo Garde (Bruxelles, Belgien) (ved advokat L. Levi)

Sagsøgt: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) (ved M. Echevarría Viñuela, som befuldmægtiget, bistået af advokat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Påstand om annullation af flere afgørelser om ophør af sagsøgerens funktion som kontorchef i Juridisk Tjeneste med øjeblikkelig virkning, idet han forflyttes til Logistiktjenesten, og om afslag på hans formelle anmodning om bistand samt på hans anmodning om erstatning.

Konklusion

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 EUT C 209 af 31.7.2010, s. 55.