Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 25.9.2012 – Bermejo Garde v. ETSK

(Asia F-41/10)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Työpaikkakiusaaminen – Avustuspyyntö – Oikeus luovuttaa tietoja – Siirto muihin tehtäviin – Yksikön etu)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Moises Bermejo Garde (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) (asiamies: M. Echevarría Viñuela, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus, joka koskee useiden sellaisten päätösten kumoamista, jotka koskevat sitä, että kantajan on välittömästi päätettävä tehtävänsä oikeudellisen yksikön yksikönpäällikkönä ja että hänet määrätään logistiikkaosastolle, ja joilla hylätään hänen muodollinen avunpyyntönsä ja vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Osapuolet vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 209, 31.7.2010, s. 55.