Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 25 septembrie 2012 – Bermejo Garde/CESE

(Cauza F-41/10)1

(Funcție publică – Funcționari – Hărțuire morală – Cerere de asistență – Drept de divulgare – Schimbarea repartizării – Interesul serviciului)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Moises Bermejo Garde (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: L. Levi, avocat)

Pârât: Comitetul Economic și Social (CESE) (reprezentanți: M. Echevarría Viñuela, agent, asistat de B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a mai multor decizii de încetare a raporturilor de muncă ale reclamantului în calitate de șef de unitate în cadrul serviciului juridic cu efect imediat și prin care i se schimbă repartizarea la Direcția Logistică și i se refuză cererea oficială de asistență, precum și cererea de daune interese

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1     JO C 209, 31.7.2010, p. 55.