Language of document :

Personaldomstolens (första avdelningen) dom av den 25 september 2012 –Bermejo Garde mot EESK

(Mål F-41/10)(1 )

(Personalmål – Tjänstemän – Mobbning – Ansökan om bistånd – Rätt att lämna ut information – Omplacering – Tjänstens intresse)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Moises Bermejo Garde (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) (ombud: M. Echevarría Viñuela, biträdd av advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av flera beslut om avslutande av sökandens tjänstgöring som enhetschef på rättstjänsten med omedelbar verkan, omplacering till direktoratet för logistik och avslag på hans formella begäran om stöd samt begäran om skadestånd inklusive ränta.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera part ska bära sina rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 209, 31.7.2010, s. 55.