Language of document :

Жалба, подадена на 9 май 2011 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-55/11)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: V. Christianos, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на Комисията да намали размера на отпуснатата на жалбоподателя надбавка за образование по съображението, че синът му получава финансова помощ от държава членка под формата на стипендия и заем.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението за намаляване на размера на изплащаната на жалбоподателя „надбавка за образование“,

да се отмени решението, с което със задна дата от заплатите на жалбоподателя е удържана сумата от 939,96 EUR, видно от фиша за заплатата му за октомври 2010 г.,

да се отмени решението, с което със задна дата от заплатите на жалбоподателя е удържана сумата от 936,96 EUR, видно от фиша за заплатата му за ноември 2010 г.,

да се отмени решението на Комисията от 17 февруари 2011 г., с което изрично се отхвърля подадената по административен ред жалба,

удържаните суми да бъдат върнати на жалбоподателя заедно със съответните лихви,

Комисията да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.