Language of document :

Acțiune introdusă la 9 mai 2011 – ZZ/Comisia

(Cauza F-55/11)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: V. Christianos, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei de a reduce alocația școlară acordată reclamantului pentru motivul că fiul său primește un ajutor financiar acordat de un stat membru sub forma unei burse și a unui împrumut

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei de a reduce „alocația școlară” plătită reclamantului;

anularea deciziei privind reținerea cu caracter retroactiv a sumei de 939,96 euro, astfel cum rezultă aceasta din fișa de remunerație a reclamantului din luna octombrie 2010;

anularea deciziei privind reținerea cu caracter retroactiv a sumei de 939,96 euro, astfel cum rezultă aceasta din fișa de remunerație a reclamantului din luna noiembrie 2010;

anularea deciziei Comisiei din 17 februarie 2011 prin care se respinge în mod expres reclamația;

rambursarea către reclamant a sumelor care i-au fost reținute, majorate cu dobânzi;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.