Language of document :

Tožba, vložena 9. maja 2011 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-55/11)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: V. Christianos, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije o znižanju dodatka za šolanje, dodeljenega tožeči stranki, ker njen sin prejema finančno pomoč, ki jo je država članica dodelila v obliki štipendije in posojila.

Predlogi tožeče stranke

Odločba o znižanju „dodatka za šolanje“, ki se izplačuje tožeči stranki, naj se razglasi za nično;

odločba o retroaktivnem odtegljaju zneska 939,96 EUR, kakor je razvidna iz plačilnega lista tožeče stranke za oktober 2010, naj se razglasi za nično;

odločba o retroaktivnem odtegljaju zneska 939,96 EUR, kakor je razvidna iz plačilnega lista tožeče stranke za november 2010, naj se razglasi za nično;

odločba Komisije z dne 17. februarja 2011, s katero je bila izrecno zavrnjena pritožba, naj se razglasi za nično;

tožeči stranki naj se skupaj z obrestmi povrnejo zneski, ki so ji bili odtegnjeni;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.