Language of document :

Acțiune introdusă la 10 aprilie 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-45/12)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: N. Visan, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei de a nu prelungi contractul de agent contractual al reclamantului

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 27-28 iulie 2011 a Delegației UE în Republica Moldova de a nu prelungi contractul de muncă al reclamantului și anularea Deciziei Comisiei DG.HR. D.2 din 16 ianuarie 2012 referitoare la reclamația nr. Rl687/11 formulată de reclamant în temeiul articolului 90 alineatul (2) [din Statutul funcționarilor];

obligarea Comisiei să îl reintegreze pe reclamant în cadrul altei delegații a UE pentru a-i permite să-și mențină drepturile obținute în cursul executării contractului său de muncă în cadrul Delegației UE în Republica Moldova în perioada 2008-2011 (cu privire la finalizarea perioadei de probă, treapta de salarizare și punctele de promovare obținute) și să asigure faptul că noul post va fi compatibil cu profilul concursului EPSO/CAST pe care reclamantul l-a promovat în 2007;

obligarea pârâtei să recunoască public eroarea săvârșită de Delegația UE din Republica Moldova în momentul în care i-a oferit reclamantului postul de „chargé de mission adjoint”, eroare care a dus la imposibilitatea de a asigura aplicarea clauzei de prelungire a contractului cuprinse în articolul 4 alineatul (2) din contractul de muncă, și aceasta din prima zi, la încadrarea reclamantului într-un post inferior și la faptul că i s-au atribut sarcini inferioare celor prevăzute de fișa postului reclamantului în perioada 2008-2011;

obligarea pârâtei la plata de despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit în perioada 2008-2011 ca urmare a neregulilor sus-menționate. Despăgubirile urmează să fie stabilite pe o bază lunară și să corespundă diferenței dintre salariul primit de reclamant și cel primit de agentul local pentru întreaga perioadă 2008-2011, întrucât delegația: a) a încredințat reclamantului în mod deliberat sarcini identice celor încredințate agentului local, în pofida diferențelor semnificative existente între fișele posturilor acestora; b) a făcut tot ce era posibil pentru ca reclamantul să nu poată îndeplini sarcinile și să ocupe funcțiile aferente fișei postului său; c) a negat constant faptul că postul reclamantului implica exercitarea funcției de adjunct al șefului secțiunii „FCA”;

obligarea pârâtei la plata de despăgubiri pentru perioada cuprinsă între „10 noiembrie 2011 și reintegrarea într-un post din cadrul unei alte delegații sau instituții a UE” ca urmare a prejudiciului material și a celui moral suferite de reclamant ca urmare a deciziei din 27-28 iulie 2011 a Delegației UE în Republica Moldova de a nu prelungi contractul său de agent contractual de categoria 3a. Cuantumul acestor despăgubiri trebuie să fie stabilit prin raportare la salariul lunar al reclamantului pentru întreaga perioadă cuprinsă între 10 noiembrie 2011 și momentul reintegrării sale,

obligarea Comisiei Europene la plata tuturor cheltuielilor de judecată.