Language of document :

Tožba, vložena 10. aprila 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-45/12)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: N. Visan, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, da se tožeči stranki ne podaljša pogodbe o zaposlitvi.

Predlogi tožeče stranke

odločba z dne 27. in 28. julija 2011 delegacije EU v Republiki Moldaviji, da se tožeči stranki ne podaljša pogodbe o zaposlitvi in sklep Evropske komisije DG.HR.D.2 z dne 16. januarja 2011 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke št. R1687/11, ki jo je vložila na podlagi člena 90(2), naj se razglasita za nična;

Evropski komisiji naj se naloži, da tožečo stranko ponovno zaposli v drugi delegaciji EU, tako da tožeča stranka obdrži pravice, ki jih je pridobila med trajanjem pogodbe o zaposlitvi v času od leta 2008 do leta 2011 v delegaciji EU v Republiki Moldaviji (opravljena poskusna doba, plačni razred, zbrane točke za napredovanje) in zagotovi, da bo novo delovno mesto združljivo z EPSO/CAST izbirnim preizkusom, ki ga je tožeča stranka opravila leta 2007;

toženi stranki naj se naloži javno priznanje napake, ki jo je storila delegacija EU v Republiki Moldaviji v času, ko je bilo delovno mesto „Charge de Mission Adjoint“ ponujeno tožeči stranki – napaka, zaradi katere v obdobju med letoma 2008 – 2011 ni bilo mogoče zagotoviti uporabe klavzule o podaljšanju iz člena 4(2) pogodbe o zaposlitvi od prvega dne, zaradi katere je prišlo do nižje uvrstitve tožeče stranke in izvajanja nalog, ki so nižje od navedenih v opisu delovnega mesta;

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine za nepremoženjsko škodo za zgoraj opisane nepravilnosti, storjene v času od leta 2008 do leta 2011. Odškodnina naj se izračuna na mesečni osnovi kot razlika v plači tožeče stranke in krajevnega uslužbenca, za celotno obdobje med letoma 2008 - 2011 – iz razlogov, ker je delegacija (a) tožeči stranki zavestno naložila enake naloge, kot jih ima krajevni uslužbenec, kljub zelo različnemu opisu delovnega mesta (b) storila vse, da bi tožeči stranki preprečila izvrševanje nalog in sprejem na delovno mesto, ki ustreza opisu (c) stalno zanikala, da delovno mesto tožeče stranke vključuje nadomeščanje vodje FCA;

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine za obdobje od „10. novembra 2011 do ponovne zaposlitve tožeče stranke v drugi delegaciji EU – instituciji EU“, za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki jo je tožeča stranka utrpela zaradi izvedbe odločbe z dne 27. in 28. julija 2011 delegacije EU v Republiki Moldaviji, da se pogodba za pogodbenega uslužbenca iz kategorije 3a ne podaljša. Odškodnina naj se izračuna na osnovi mesečne plače tožeče stranke za celotno obdobje od 10. novembra 2011 do ponovne zaposlitve tožeče stranke;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.