Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 28. března 2012 – Rapone v. Komise

(Věc F-36/10)1

„Veřejná služba – Otevřené výběrové řízení – Po sobě následující přihlášky do otevřeného výběrového řízení – Odmítnutí registrace“

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Chiara Rapone (Řím, Itálie) (zástupci: A. Rapone, advokát, poté L. Rapone, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a B. Eggers, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferrem, advokát)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí EPSO, kterým byla odmítnuta registrace přihlášky žalobkyně k účasti v otevřeném výběrovém řízení EPSO/AD/177/10.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Ch. Rapone ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady Evropské komise.

____________

1 Úř. věst. C 209, 31.7.2010, s. 54.