Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 28. marts 2012 – Rapone mod Kommissionen

(Sag F-36/10) 1

(Personalesag – almindelig udvælgelsesprøve – fortløbende ansøgninger til en almindelig udvælgelsesprøve – afslag på registrering)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Chiara Rapone (Rom, Italien) (først ved advokat A. Rapone, derefter ved advokat L. Rapone)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og B. Eggers, som befuldmægtigede, bistået af advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Påstand om annullation af EPSO’s afgørelse om ikke at registrere sagsøgerens ansøgning om at deltage i den almindelige udvælgelseprøve EPSO/AD/177/10

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Chiara Rapone bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

____________

.1 EUT C 209 af 31.7.2010, s. 54.