Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 28. märtsi 2012. aasta otsus – Rapone versus komisjon

(kohtuasi F-36/10)1

(Avalik teenistus – Avalik konkurss – Järjestikused kandidatuurid avalikul konkursil – Registreerimisest keeldumine)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Chiara Rapone (Rooma, Itaalia) (esindajad: advokaat A: Rapone, hiljem advokaat L. Rapone)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja B. Eggers, keda abistab advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Nõue tühistada EPSO otsus, millega keelduti registreerimast hageja taotlust avalikul konkursil EPSO/AD/177/10 osalemiseks.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta C. Rapone kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1     ELT C @@, @@