Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 28.3.2012 – Rapone v. komissio

(Asia F-36/10)1

(Henkilöstö – Avoin kilpailu –Toisiaan seuraavat hakemukset avoimeen kilpailuun – Rekisteröinnin epääminen)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Chiara Rapone (Rooma, Italia) (edustajat: asianajajat A. Rapone ja L. Rapone)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja B. Eggers, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamisvaatimus, joka koskee EPSO:n tekemää päätöstä olla rekisteröimättä kantajan hakemusta saada osallistua yleiseen kilpailuun EPSO/AD/177/10.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Chiara Rapone vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 209, 31.7.2010, s. 54.