Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2012. gada 28. marta spriedums – Rapone/Komisija

(lieta F-36/10) 1

Civildienests – Atklāts konkurss – Secīgas kandidatūras dalībai atklātā konkursā – Reģistrācijas atteikums

Tiesvedības valoda itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Chiara Rapone (Roma, Itālija) (pārstāvji A. Rapone, advokāts, vēlāk L. Rapone, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji J. Curall un B. Eggers, kam palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt EPSO lēmumu, ar kuru atteikts reģistrēt prasītājas iesniegto pieteikumu dalībai atklātā konkursā EPSO/AD/177/10

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

C. Rapone sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 209, 31.07.2010., 54. lpp.