Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 28 maart 2012 – Rapone / Commissie

(Zaak F-36/10)1

(Openbare dienst – Algemeen vergelijkend onderzoek – Opeenvolgende aanmeldingen voor algemeen vergelijkend onderzoek – Weigering van inschrijving)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Chiara Rapone (Rome, Italië) (vertegenwoordigers: A. Rapone, advocaat, vervolgens L. Rapone, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en B. Eggers, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van het EPSO houdende weigering om verzoekster in te schrijven voor deelneming aan algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AD/177/10

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Verzoekster zal haar eigen kosten en de kosten van de Europese Commissie dragen.

____________

1     PB C 209 van 31/07/10, blz. 54.