Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 28 martie 2012 – Rapone/Comisia

(Cauza F-36/10)1

(Funcție publică – Concurs general – Candidaturi succesive la un concurs general – Refuz de înregistrare)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Chiara Rapone (Roma, Italia) (reprezentanți: A. Rapone, avocat, ulterior L. Rapone, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și B. Eggers, agenți, asistați de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei EPSO de a nu înregistra cererea de participare la concursul general EPSO/AD/177/10 prezentată de reclamantă.

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Doamna Rapone suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Comisia Europeană.

____________

1 JO C 209, 31.7.2010, p. 54.