Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 28. marca 2012 – Rapone/Komisia

(vec F-36/10)1

(Verejná služba – Verejné výberové konanie – Po sebe nasledujúce prihlášky do verejného výberového konania – Odmietnutie registrácie)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Chiara Rapone (Rím, Taliansko) (v zastúpení: A. Rapone, advokát, neskôr L. Rapone, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia EPSO o odmietnutí zaregistrovať prihlášku na verejné výberové konanie EPSO/AD/177/10, ktorú podala žalobkyňa

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Pani Rapone znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Európskej komisie.

____________

1 Ú. v. EÚ C 209, 31.7.2010, s. 54.