Language of document :

Personaldomstolens dom av den 28 mars 2012 – Rapone mot kommissionen

(Mål F-36/10)(1 )

(Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Flera på varandra följande ansökningar om att få delta i ett allmänt uttagningsprov – Beslut att inte registrera ansökninarna)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Chiara Rapone (Rom, Italien) (ombud: inledningsvis advokaten A. Rapone, därefter advokaten L. Rapone)

Svarande: kommissionen (ombud: J. Currall och B. Eggers, biträdda av advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av Epsos beslut att inte registrera sökandens ansökan om att få delta i det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/177/10.

Domslut

Talan ogillas.

Chiara Rapone ska bära sina rättegångskostnader och ersätta kommissionens rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 209, 31.7.2010, s. 54.