Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 13. martā – ZZ/Komisija

(lieta F-34/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvis – A. Salerno, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu nepielaist prasītāju atklātā konkursa EPSO/AD/207/11 novērtēšanas pārbaudījumiem

Prasītājas prasījumi:

prasība atcelt atklātā konkursa EPSO/AD/207/11 komisijas 2011. gada 3. decembra netieši izteiktu lēmumu noraidīt prasītājas 2011. gada 3. augusta lūgumu pārskatīt iepriekšējo minētās komisijas lēmumu neuzaicināt prasītāju uz vērtēšanas centra posmu, kas tai tika paziņots ar EPSO 2011. gada 26. jūlija vēstuli;

piespriest Komisijai samaksāt prasītājai EUR 10 000 par morālo kaitējumu, kas nodarīts ar apstrīdēto lēmumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.